Binnen de meeste organisaties worden meerdere systemen gebruikt waar Deployteq het onderdeel e-mail op zich neemt. Wanneer een klant een informatieformulier invult op de website, wil je direct een bevestiging van deze aanvraag sturen, maar wel in jouw eigen huisstijl en met de zekerheid dat de mail ook aankomt. Ook wil je de wijzigingen die door customer service worden aangemaakt in de klantkaarten, weer terug in Deployteq hebben. Hiervoor zijn er meerdere mogelijkheden binnen Deployteq om deze informatie aan te laten komen, maar ook terug te sturen. Hoewel we het zo makkelijk mogelijk hebben gemaakt om informatie te ontvangen en te versturen, kan het zijn dat je hier graag wat begeleiding bij krijgt. Bel ons dan op 030-698 8080 en wij geven je graag advies over de te nemen stappen. 

Informatie naar Deployteq

Er zijn meerdere mogelijkheden om klantdata naar Deployteq te sturen.

  • Heb je grote groepen klanten die periodiek geüpdatet moeten worden, maar waar niet direct een actie op ondernomen hoeft te worden? Dan kan een import al genoeg zijn.
  • Zijn er grote groepen mensen waar na het importeren niet alleen data moet worden opgeslagen, maar ook direct een mail gestuurd moet worden? Dan kan onze CSV trigger een oplossing zijn.
  • Moet er vanuit een actie van de klant op de website of een customer service in jullie eigen CRM systeem direct een mail gestuurd worden? Dan kan je beter aan een API denken. 

Genoeg verschillende scenario's en oplossingen. In het kort leggen we een aantal van die scenario's uit, met verwijzingen elders in deze handleiding, zodat je de juiste volledige informatie kan opzoeken. 


Eerst nog even: wat is een API?


API is een afkorting die staat voor Application Programming Interface. Een API maakt het mogelijk om andere systemen en software een ‘ingang’ tot het systeem te bieden. Met deze ingang kunnen verschillende systemen met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen.

Hoe werkt een API koppeling?

Als twee systemen met elkaar moeten communiceren, gebruikt het systeem een API om het andere systeem aan te spreken. Via de API worden dan de benodigde gegevens uitgewisseld. Een API is volledig flexibel te ontwikkelen. Dat betekent dat er praktisch geen limieten zitten aan hoe open je de deur wilt zetten. 

Webservice remote API

Als twee systemen via het internet het met elkaar moeten ‘spreken’, gebeurt dit vaak via een webservice. Webservices zijn API’s op afstand. Meestal kan deze API worden aangevraagd via een specifieke URL die dan een XML of JSON formaat terug geeft. Een voorbeeld van een webservice is http://xml.buienradar.nl/. Via de link vind je een XML beschrijving van het weer in Nederland. Je kunt op basis hiervan dus een applicatie ontwikkelen die het weer uitleest via deze API en het grafisch weergeeft in je eigen applicatie.


Import

Vanuit jullie eigen CRM systeem wordt op periodieke basis een export gemaakt van de gewijzigde gegevens van de klant. Dit wordt vaak gedaan op een SFTP server, aangezien beide systemen hier gemakkelijk toegang tot kunnen krijgen. Deze SFTP server kan je vervolgens weer toevoegen aan de filemanager van Deployteq en hier het bestand vanaf halen om te importeren. Hierbij kan je in de naamgeving gebruikmaken van variabelen voor datum, zodat je unieke bestanden hebt die niet overschreven worden. Handig voor het archief is bijvoorbeeld om de bestanden te verplaatsen nadat een import is voltooid. Meer informatie over alle mogelijkheden binnen de import, kan je hier vinden in onze handleiding. Wil je juist order- of boekingsdata periodiek importeren, dan kan je beter kijken bij de import in het datamodel

Ten slotte kan je ook imports starten vanuit de campagne en met de geïmporteerde klanten de campagne verder vervolgen. Dit kan zowel voor de klanten als voor het datamodel. Zo weet je zeker dat je de campagne start met de volledige data. 

CSV trigger

Wanneer selecties buiten Deployteq om gebeuren, maar bijvoorbeeld in jullie CRM of DMP worden gemaakt, wil je dat die selecties direct in Deployteq verwerkt worden en een campagne starten. Bijvoorbeeld iedereen die in de afgelopen week een bepaalde pagina van jullie website heeft bezocht. Dit kan via de API die hieronder wordt uitgelegd, maar voor grotere selecties is het efficiënter om deze selecties via een CSV aan te leveren. Via een import ben je afhankelijk van de tijd waarop je die import hebt ingesteld en wanneer die is uitgevoerd kan je een campagne laten starten. Met de CSV trigger wordt de CSV automatisch opgepakt en door middel van de bestandsnaam wordt er de campagne gestart waar de selectie voor bedoeld is. Zo ben je flexibel in je verzendtijden en kan je grote selecties aanleveren die in een korte tijd worden geïmporteerd en verwerkt door de campagne. 

API token

Wanneer je gebruik wil maken van de API, heb je allereerst een API token nodig, die aan je call wordt toegevoegd om te identificeren dat jij mag communiceren met deze brand. Bij een webhook wordt een aparte token aangemaakt, die alleen toegang heeft tot die specifieke webhook. Voor een algemene API token kan de administrator van jullie brand deze zelf aanmaken. Hiervoor ga je naar het gebruikersbeheer binnen Deployteq.Wanneer je op een gebruiker staat kan je rechts onder de gegevens op de knop 'Beheer tokens' klikken. Hier kan je een token aanmaken voor een brand waar de gebruiker toegang voor heeft. Wanneer een token is aangemaakt, kan het maximaal een uur duren voor deze actief is. Wanneer de token actief is, zie je een vinkje in de rechterkolom in het overzicht van tokens. 

Mogelijk issue:

  • User account wordt verwijderd

  • User account wordt inactief na 60 dagen geen activiteit

In dit geval zal het bijbehorende token niet meer werken, en Webhooks die gebruik maken van dit token ook niet meer. Het is niet mogelijk een nieuw App Token aan te maken voor een specifieke Webhook. Je kunt deze Webhook nog wel gebruiken met een regulier token. 

Oplossing:

  1. Ten eerste raden we altijd aan om voor API tokens een apart user account aan te maken, die niet gekoppeld is aan een persoon. 

  2. Ten tweede is het mogelijk een nieuw token aan te maken bij een ander user account, en dit nieuwe token in te zetten voor een bestaande Webhook.

Tip

Wanneer gegevens worden gewijzigd via de API, wordt de gebruiker die de token heeft getoond in de historie. Maak daarom een API gebruiker aan voor de verschillende systemen die connectie mogen maken met jullie brand. Dan zie je meteen waar de wijzigingen vandaan komen. Bovendien gaat de API koppeling niet kapot wanneer een gebruiker uit dienst gaat en wordt verwijderd.

Webhook ontvanger

Wil je 1 of meerdere klanten inschieten in Deployteq? En moet er daarna direct een campagne gestart worden? Wil je hier ook orderdata aan toevoegen voor het datamodel? Dan kan je het beste onze webhook ontvanger gebruiken. Binnen de Deployteq Store kan je diverse endpoints aanmaken en kan je, net als bij een import, zelf de ingeschoten data gaan koppelen aan de Deployteq velden. Bovendien kan je met de opgeslagen data direct een campagne starten, zodat je bijvoorbeeld direct een orderbevestiging met de volledige data kan sturen. Voor een volledige uitleg van de webhook ontvanger kan je onder onze extensies de handleiding hiervan vinden

Datamodel API

Wanneer je gegevens in jouw datamodel wilt toevoegen of wijzigen via de API, bijvoorbeeld direct nadat er een bestelling of boeking is geweest, dan kan dat met de REST API voor het datamodel. Ook kunnen er gegevens opgehaald worden vanuit het datamodel met deze API. Bijvoorbeeld voor het verrijken van gegevens voor de check-in. Nadat het datamodel is aangemaakt kan je al aan de slag met de API. De handleiding vind je onder data in deze online handleiding.

Goed om te weten; voor het toevoegen van data aan de klant heb je het unieke System ID nodig om de klant op te zoeken. Dit System ID vind je via onze SOAP API onder de actie 'customer_getByEmailAddress' om de klant op te zoeken met het e-mailadres of 'customer_getByExternalId' om de klant op te zoeken via het klantnummer. 

Ga je alleen datamodel gegevens toevoegen en verder niet opzoeken? Of wil je ook klantgegevens meesturen om te wijzigen? Moet er direct een mail gestuurd worden na het insturen van de orderdata? Dan kan je beter gebruikmaken van onze webhook ontvanger, waar dit allemaal in 1 API call af te vangen is. 

SOAP API

Deployteq heeft een uitgebreide SOAP API waarmee je klanten kan wijzigen, groepen kan aanmaken, klanten aan de groepen kan toevoegen of verwijderen, campagnes kan starten en mails kan sturen. De handleiding van de SOAP API is te vinden onder de downloads in deze handleiding. Aangezien er veel mogelijkheden zijn, kan het lonen om kort met ons te bellen of mailen met jullie wensen, zodat wij jullie de juiste API handelingen kunnen geven en het een stuk gerichter lezen is in de API handleiding. 

Informatie uit Deployteq

Voor het terugkrijgen van informatie in Deployteq hebben we ook meerdere mogelijkheden. Ook hier zal je moeten kijken wat je graag zou willen terugzien. Wil je de aangepaste klanten zien van een campagne met de nieuwe klantdata? Stuur dan vanuit de campagne een CSV naar een SFTP. Wil je direct een andere actie triggeren als iemand een bepaalde stap in je campagne heeft doorlopen? Dan kan je via API klantdata sturen. Wil je zien wat het gedrag in de e-mails zijn? Gebruik dan onze activiteitenexport. Of juist alle bouncers vanuit je database of zelfs een bepaalde mail? Dan kunnen we een automatische export inrichten. 

Klanten exports

Binnen Deployteq kan je op meerdere manieren exporteren. De meest gebruikte is via de export wizard. Hiermee kan je bepaalde segmenten periodiek (uurlijks, wekelijks, maandelijks, etc.) exporteren met jouw eigen kolommen en data. Ook kan je direct uit de campagne exporteren. Hiervoor vangen we klanten op in het 'bucket'-object, waarbij we na een bepaalde tijd of het bereiken van een aantal, doorstuurt naar het 'export'-object. Zo zorg je ervoor dat je niet voor iedere klant die de campagne doorloopt direct een CSV krijgt. Wil je wel direct een seintje als iemand door een bepaald object loopt, kan je beter gebruik maken van het API object.

API call vanuit de campagne

Vanuit de campagne kan je ook direct klantgegevens doorsturen naar een extern systeem via API. Hiervoor hebben we twee mogelijkheden, via HTTP-request of via een REST API verzoek. Dit doen we beide met het 'HTTP-request'-object. In het object kan je instellen of je een GET, PUT of POST verzoek wilt doen, naar welke URL dit verzoek moet en welke headers en velden je mee wilt sturen. Wanneer je zelf al een body hebt voor het verzoek, kan je dit ook zelf invullen door Raw Body door te sturen. Houd er rekening mee dat we in het geval van batches een call doen met een limiet van 1.000 klanten per keer. 


Activiteiten exports

Het meten van klantgedrag is niet meer weg te denken in de wereld van de marketing. Ook voor e-mails wil je weten of iemand geopend en geklikt heeft, zodat je customer service ook kan refereren naar een mail die een klant geopend heeft, of dat er gebeld kan worden door de accountmanager als iemand heeft geklikt, maar de website heeft geen order geregistreerd. Hiervoor hebben we de activiteiten export, of Event Based export ontwikkeld. Dit geeft de ruwe data van alle activiteiten die in een mail hebben plaatsgevonden; verzending, bounce, open, klik, etc. Dit kan dan geïmporteerd worden in jullie CRM of DMP, zodat je daar alle data van de klant compleet hebt en eventuee vervolgacties kan plannen. 


Link parameters

Vanuit een klik meteen weten wie er op jullie site is terecht gekomen en waar deze vandaan komt? We kunnen zorgen dat op al jullie links in al jullie mails een parameter wordt toegevoegd. Hierin kan je encrypted klantdata kwijt die jullie weer kunnen matchen aan jullie eigen database. Zo krijg je direct meer data op jullie website en kan je ook daar eventueel weer personaliseren door deze data uit de link op te halen. Dit kan je ook weer aanvragen via 030-698 8080

Standaard koppelingen

Een aantal webshops, DMP's of CRM systemen hebben we al een standaard koppeling mee. Dit blijven we ontwikkelen op aanvraag en het liefst met een aantal klanten, zodat we kunnen testen op meerdere scenario's. Een aantal voorbeelden zijn Salesforce, Magento 2, Hubspot, Shopify, Squeezely en nog veel meer. Om ons aanbod actueel aan jullie te kunnen laten zien, hebben we de Deployteq Store ontwikkeld. Hier kan je door de gewenste koppeling aan te klikken zien wat de koppeling doet en wanneer dit voldoet aan jullie wensen, direct installeren op jullie Deployteq. Vervolgens staat er een standaard inrichting voor jullie klaar, die jullie kunnen aanvullen met de extra velden die jullie wensen. Zo heb je bij Magento een standaard datamodel die voor iedereen geldt, met de order totalen en de standaard velden van de producten. Aangezien de een velden heeft als kleuren en confectiematen en de ander eerder op lengte, breedte en merk selecteert, zijn dat de velden die jullie zelf kunnen toevoegen. Uiteraard is het daarin mogelijk onze hulp in te schakelen, mochten jullie dat liever hebben. Laat het ons weten via 030-698 8080.