IcoonFunctieInstellingenDoorgang


Bucket

Het verzamelen van klantenrecords in een campagneflow, deze wordt bijvoorbeeld veel gebruikt voor het exporteren van klanten in de campagneflow. Op deze manier hoef je niet per klant die door de flow loopt een export neer te zetten. 

Je stelt de drempelwaarde in voor een bepaald aantal of na een bepaalde periode. De klantenrecords worden 'opgespaard' totdat de drempelwaarde is bereikt. (bijvoorbeeld aantal deelnemers opsparen tot een bepaald aantal is bereikt). Wanneer je drempelwaarde is bereikt kan je weer vervolgstappen nemen, bijvoorbeeld een mail gebundeld sturen of een export naar de customer service. 
 • Doorgaan
 • Drempelwaarde bereikt

Extraheer Waarde

Wanneer je JSON in een omgevingsvariabele of klantveld hebt, wordt dit normaal gesproken als tekst uitgelezen, waardoor je niet veel kan met de waarden in jouw JSON. Met dit object kan je de waarden in jouw code als losse elementen opslaan in een veld of losse omgevingsvariabele.

Geef aan waar de code is opgeslagen, het type is tot nu toe altijd JSON. Vervolgens kan je het pad aangeven waar de waarde die je wilt gebruiken staat, bijvoorbeeld order.orderNumber en geef je bij het systeemveld aan, waar je deze naartoe wilt extraheren. 

Een waarde in een array

Het is ook mogelijk om een waarde op te halen vanuit een array, zie onderstaand voorbeeld:

order.0.orderNumber

 • Doorgaan
 • bij succes
 • Bij fout

Landingspagina

Dit object maakt het mogelijk om de gebruiker te routeren naar een externe pagina aan de hand van een opgegeven URL, bijvoorbeeld een pagina op je website.

Je hebt daarbij de mogelijkheid door middel van GET variabelen klantgegevens mee te sturen in de URL van de externe pagina.

Je stelt in naar welke URL de klant doorverwezen moet worden. Eventueel kun je variabelen instellen (GET variabelen) om klantgegevens in de URL op te nemen.

Let op!

Klantgegevens kan je niet herkenbaar in de URL zetten, vanwege privacy. We hebben hiervoor de optie om de klantgegevens te versleutelen, waardoor ze onleesbaar worden voor de bezoekers. 

 • Doorgaan

HTTP Request

Het 'HTTP Request' object stelt je in staat om activiteiten te communiceren naar externe systemen of gegevens op te halen vanuit externe API's. 

Gegevens versturen

In het geval dat je gegevens wilt versturen naar een extern systeem, bijvoorbeeld een klant die zich heeft aangemeld doorsturen naar jouw CRM systeem. Dan is het mogelijk om klant-/campagne-/environment/statische data te versturen als;

 • Query parameters in de URL
 • De header van het bericht
 • Als een JSON of x-www-form-urlencoded structuur in de body van het bericht. 
  • Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een Deployteq interface om op een gebruiksvriendelijke manier velden toe te voegen aan de body of de optie tot een Raw body, waarbij met behulp van Smarty complexere acties uitgevoerd kunnen worden.

Met dit object kan een verzoek per klant worden verstuurd of een selectie van klanten in één bericht. 

Gegevens ophalen

Als de wens is om gegevens op te halen, dan kan met een GET de externe data worden opgehaald en vervolgens binnen de campagne en/of met de webhook ontvanger worden verwerkt.  

Response data

De HTTP response code en data, welke Deployteq weer ontvangt van het systeem, worden beschikbaar gesteld in een privé omgevingsvariabele binnen de campagne. 


Om het object te configureren kan de je de onderstaande stappen volgen:

 • Bepaal de gewenste HTTP-methode: GET, POST, PUT, HEAD, PATCH of DELETE.
 • Bepaal de authenticatievereisten van het externe systeem, zoals API-sleutels, tokens en/of authenticatieheaders. Zorg ervoor dat je over de benodigde gegevens beschikt.
 • Stel de headers en parameters in die vereist zijn voor het API verzoek. Deze kunnen worden gespecificeerd volgens de API definite van het externe systeem.
 • Bepaal het eindpunt of de URL van het externe systeem. Dit is het specifieke adres waar de API zich bevindt.
 • Voor POST-, PUT- of PATCH-verzoeken kiest u het juiste content type voor de payload:
  • 'application/x-www-form-urlencoded' voor RAW-inhoud
  • 'application/json' voor een body die JSON bevat.
 • Configureer de body met behulp van de Deployteq-interface of kies voor een Raw Body en stel zelf een structuur samen met behulp van Smarty.

Een bericht per selectie of individuele klant

In het geval dat er geen klantvelden zijn ingesteld in het HTTP request object en/of smarty is gebruikt in de body van het bericht, dan wordt per selectie 1x de gegevens verstuurd naar de ingestelde URL.

Als je in de instellingen van dit object een klantveld heb opgenomen, dan zal per klant een verzoek worden verstuurd naar de ingestelde URL. Daarbij hanteert het object een beperking van 1.000 verzoeken naar een endpoint per selectie welke aangeboden wordt bij het object. Dit kan je ondervangen door in je profiel een "Willekeurig" conditie te stellen of een flow splitsen object op te nemen in je campagne  op basis van een vast aantal.

Als de wens is om de informatie van een selectie van klanten door te sturen naar de ingestelde URL met een maximum van 10.000 klanten per bericht, dan is hiervoor specifieke Smarty oplossing benodigd genaamd; $customerSelection

HTTP response in omgevingsvariabelen

Het antwoord en code van het HTTP verzoek worden beschikbaar gesteld als de volgende omgevingsvariabelen:

 • request_code; Deze variabele bevat de HTTP-responscode die ontvangen is van het systeem.
 • request_response: Deze variabele bevat de gegevens of respons die ontvangen is van het systeem.


IPv4 VS IPv6

Dit object ondersteund alleen URL's op basis van IPv4

 • Doorgaan
 • Op overeenkomst
 • Bij Fout

Foutmelding instellen

Je kunt een eigen foutmelding in de campagne invoegen. Dit gebruik je bijvoorbeeld voor een inlogproces, waarbij de ingestelde gegevens niet overeenkomen met de ingevoerde gegevens.


Voer een tekst in die als foutmelding getoond moet worden. Deze kan je vervolgens weer tonen in je pagina met de smarty '{{error}}'.


Voorbeeld campagne flow:

 • Doorgaan

Bevestig relatie

Het object 'Bevestig Relatie' bevestigt de relatie tussen twee personen, die gelegd is door bijvoorbeeld een Forward-to-a-friend-formulier.

Deze bevestiging volgt automatisch wanneer - in het voorbeeld van de Forward-to-a-friend - de e-mail die is verstuurd naar de aangemelde vriend wordt aangeklikt.

Je hoeft niets aan dit object te configureren
 • Doorgaan

Import from URL

Als de webhook wordt geconfigureerd in de store, dan wordt het Import from URL object beschikbaar gesteld. Met dit object kan een XML, RSS of JSON feed worden opgehaald en verwerkt middels een webhook in het datamodel.

Dit object maakt het mogelijk om bijvoorveeld een productenfeed op te slaan in het datamodel, zodat deze eenvoudig gebruikt kan worden in je contents.

Doordat deze gegevens opgeslagen staan in het datamodel geniet je ook van de maximale verzendsnelheid ten opzichten van de oplossing waarbij een feed bij het renderen van een e-mail wordt opgehaald (Datafeeds app).

Het enige nadeel is dat dit object niet kan omgaan met gepersonaliseerde feeds. 

In het object kan de URL van de feed worden opgegeven en de webhook welke de data moet verwerken. Nadat de feed voor het eerst is opgehaald en aangeboden aan de webhook, dan kan de data worden gekoppeld.

* Dit object kan alleen omgaan met vaste URL's, hier gaan geen persoonlijke informatie worden gebruikt.


Hieronder een voorbeeld campagne waarbij dagelijks de feed in het datamodel wordt ververst:

 • Doorgaan
 • On import
 • On error