Voor het renderen van een content wordt gebruikt gemaakt van de template taal Smarty, hiermee kan complexe data worden opgemaakt, condities worden gesteld op gegevens in de content en persoonlijke gegevens worden toegevoegd aan een content. 

Het is mogelijk om Smarty variabelen toe te voegen via de interface van Deployteq, bijvoorbeeld als je het veld "Voornaam" toevoegt aan je content;


In Deployteq kan je de meeste standaard functies en modifiers welke Smarty biedt gebruiken. Je kan de Smarty handleiding raadplegen om de verschillende functies en methodes te bekijken; https://www.smarty.net/docs/en/.


In deze handleiding zullen de meest gebruikte en Deployteq specifieke smarty functies/modifiers worden toegelicht.


Deployteq schrijfwijze

Als je bekent bent met Smarty of de Smarty handleiding erop heb nageslagen, dan wordt de smarty code met enkele accolades geschreven. Binnen Deployteq hebben wij de standaard schrijfwijze aangepast naar een dubbele accolade.


Smarty schrijfwijze

Standaard wordt een Smarty-tag ingeloten met enkele accolades:

{* Dit is commentaar *}
{$smarty.now}

Binnen Deployteq wordt dit met dubbele accolades gedaan:

{{* Dit is commentaar *}}
{{$smarty.now}}

Mocht de Smarty ingevoegd worden in HTML elementen, zoals een tabel of in de HEAD, dan is het verstandig om de smarty in HTML comments te zetten. Dit zorgt ervoor dat de HTML niet wordt aangepast door de browser als invalide HTML wordt geconstateerd;

HTML comments

<html dir="ltr">
    <head>
        <title>Test pagina</title>
    </head>
    <body>
        <table>
            <!--{if 1 eq 1 }-->
            <tr>
                <td>Toon deze rij</td>
            </tr>
            <!--{/if}-->
        </table>
    </body>
</html>