In een content of content object is het mogelijk om properties aan te maken, deze kunnen weergeven worden de content of gebruikt worden om bepaald gedrag af te dwingen met behulp van smarty.

Property

{{property name='<propertyname>'}} 
{{$property['<propertyname>']}}


Voorbeelden

Via de interface wordt de volgende schrijfwijze toegevoegd:

Schrijfwijze interface

{{* Dit rendert de inhoud van de property header en toont dit in de content *}}
{{property name='header'}} 

{{* Dit rendert de inhoud van de property header en plaatst deze in de variabele $header *}}
{{property name='header' assign='header'}} 

Het is ook mogelijk om direct een property aan te roepen;

Direct aanroepen property

{{* Dit rendert de inhoud van de property header en toont dit in content *}}
{{$property['header']}}

{{* Door $property te gebruiken hoef je niet eerst een variabele te zetten met de waarde van deze property, maar kan dit direct gebruikt worden in andere functies *}}
{{if !empty($property['header'])}}