In e-mail of pagina objecten kan je gebruik maken van globale variabelen met behulp van de globals functie. Het voordeel hiervan is dat je variabelen maar 1x hoeft te benoemen en dan kan hergebruiken in alle andere objecten.

Zetten van een global

{{$globals.<variabele naam> = '<waarde>'}}

Voorbeelden

Zetten van een global

{{$globals.example1 = 'tekst'}}     // Tekst
{{$globals.example2 = 123}}        // Nummers
{{$globals.example3 = true}}       // Booleans


{{$globals.example3 = [1,2,3]}}    // Arrays

ophalen van een global

{{$globals.<VARNAME>}}

{{* Foreach loop als de variabele een structuur bevat *}}
{{foreach $globals.<VARNAME> as $item}}
    {{$item}}
{{/foreach}}

Het is ook mogelijk om een globale te definiƫren op basis van een property, zie onderstaand voorbeeld waarbij de Google UTM variabelen welke worden gezet op basis van properties:

globals obv properties

{{property name='UTM Medium' assign='UtmMedium'}}
{{property name='UTM Source' assign='UtmSource'}}
{{property name='UTM Campaign' assign='UtmCampaign'}}


{{$globals.utm_arguments = ['utm_campaign' => $UtmCampaign, 'utm_medium' => $UtmMedium, 'utm_source' => $UtmSource]}}