Alleen beschikbaar in HTTP Request object

Deze Smarty oplossing is alleen beschikbaar in het HTTP request object met als doel een selectie van klant door te sturen naar een extern systeem. Daarbij zal per verzoek tot maximaal 10.000 klanten gebundeld worden per verzoek, uiteraard adviseren om eerst met kleine aantallen te beginnen.

In het HTTP request object is het mogelijk om gegevens door te sturen naar een extern systeem. Dit kan als verzoek per klant of een selectie van klanten per verzoek, voor het laatste voorbeeld is deze Smarty oplossing benodigd.

Hieronder een voorbeeld flow waarin $customerSelection gebruikt kan worden:

De $customerSelection kan benaderd worden met behulp van een foreach-statement, zie onderstaand voorbeeld:

Foreach voorbeeld met customerSelection

{{strip}}
[
{{foreach from=$customerSelection item=customerItem name=customerLoop}}
   {
        "id": "{{$customerItem.id}}",
        "email": "{{$customerItem.emailaddress}}",
        "firstname": "{{$customerItem.firstname}}",
        "address": "{{$customerItem.address}}",

        "hash": "{{$customerItem.customerOption.E11}}",

        "campaignOption": "{{$customerItem.campaignOption.F11}}"
  }
  {{if !$smarty.foreach.customerLoop.last}},{{/if}}

{{/foreach}}
]
{{/strip}}


Uitkomst:

[
  {
    "id": "1",
    "email": "customer1@domain.com",
    "firstname": "Anton",
    "address": "Amersfoortseweg",
    "hash": "6d5b53d0-140a-11ee-be56-0242ac120002",
    "campaignOption": "Website"
  },
  {
    "id": "2",
    "email": "customer2@domain.com",
    "firstname": "William",
    "address": "Kalkoenstraat",
    "hash": "869420fc-140a-11ee-be56-0242ac120002",
    "campaignOption": "Store"
  },
  {
    "id": "3",
    "email": "customer3@domain.com",
    "firstname": "Carl",
    "address": "Krommestraat",
    "hash": "8d3d95d2-140a-11ee-be56-0242ac120002",
    "campaignOption": "Website"
  }
]


Tip: Veldnamen

Om er achter te komen welke veldnaam gehanteerd moet worden voor specifieke systeemvelden, dan kan je in een email of page eenvoudig de variabele invoegen;

Selecteer invoegen en het gewenste systeemveld, in dit voorbeeld een klantveld:


Selecteer het gewenste klantveld en bevestig het dialoog:


Kopieer de veldnaam in de Smarty variabele: