Betaalde feature

Het betreft hier een betaalde feature, bekijk de Datafeeds App in de store om toegang te krijgen tot deze oplossing.

Impact op de verzendsnelheid

Deze Smarty oplossing kan impact hebben op de verzendsnelheid in het geval bij gepersonaliseerde feed in een batch verzending of als de feed teveel MB is. Een alternatief is om de gegevens van te voren in te laden in het datamodel en deze te gebruiken om de gegevens te tonen in de e-mail. 

Met de functie getJON kan een externe JSON feed worden opgehaald bij het renderen van de e-mail, bijvoorbeeld om filiaal, gepersonaliseerde productadvies of algemene productgegevens te tonen in de e-mail.  

getJSON

{{getJSON assign='<Name>' url='<URL>'}}

Argumenten

De volgende argumenten kunnen worden gebruikt bij deze functie:

ArgumentToelichting
assign

De variabele naam waarin het resultaat van de feed beschikbaar gesteld moet worden


urlDe link naar de JSON bron

Voorbeelden

Examples

<!--{getJSON assign='jsondata' url='https://data.nasa.gov/resource/y77d-th95.json'}-->

<!--{foreach from=$jsondata key=key item=item}-->
   Name: {{$item.name}}<br/>
   Nametype: {{$item.nametype}}<br/>
<!--{/foreach}-->