Soms wil je de klant volgen op de website, maar in de huidige online wereld kan je niet zomaar meer een e-mailadres in de URL zetten. Privacy moet op nummer 1 staan als het gaat om persoonlijke gegevens, maar voor marketing doeleinden moeten we soms gegevens van die klant hebben. Het 'Versleutel klantgegevens' campagneobject maakt het mogelijk om veilig data van Deployteq in een URL mee te geven om die weer te gebruiken. Zo is dit te gebruiken voor automatische inlog, klantherkenning of formulieren vooringevuld te tonen buiten Deployteq.

Formaten

Binnen het Encode-object is het mogelijk om 1 of meerdere klant/campagne velden te selecteren, welke als 1 tekstuele waarde worden versleuteld. De geselecteerde velden zullen standaard achter elkaar worden geschreven in de versleuteling. Uiteraard is het ook mogelijk om een scheidingsteken op te nemen tussen ieder veld, zodat de gegevens eenvoudig gescheiden/gevalideerd kunnen worden bij de ontvangende partij.

In de onderstaande voorbeelden worden de klantvelden voornaam, tussenvoegsel en achternaam zonder en met een scheidingsteken versleuteld:

  • Voornaamtussenvoegselachternaam
  • Voornaam_tussenvoegsel_achternaam
  • Voornaam|tussenvoegsel|achternaam
  • Voornaam,tussenvoegsel,achternaam

Het object biedt verschillende algoritmes voor het versleutelen van klantgegevens. Daarin worden 2 types in onderscheiden:

  • de variant waarbij de versleutelde gegevens weer uitgepakt kunnen worden.
  • de andere variant biedt geen mogelijkheid om de gegevens uit te pakken, deze versleuteling is met name bedoeld om de integriteit van data te controleren. Dit kan worden bereikt door de versleutelde en originele gegevens mee te sturen in de link. Bij de ontvangende partij zal op basis van de originele gegevens dezelfde sleutel worden opgebouwd, dit gebeurd vaak in combinatie met één/twee wachtwoorden welke met elkaar zijn afgestemd. Als beide versleutelde waardes met elkaar overeenkomen, dan kan worden aangenomen dat de integriteit van de gegevens zijn behouden.

Hieronder een overzicht van de verschillende versleutelingen welke aangeboden worden binnen het object.

VersleutelingWel/niet uitpakkenBeveiliging
MD5nietEen salt toegevoegd aan begin of eind zónder scheidingsteken
SHA1nietEen salt toegevoegd aan begin of eind zónder scheidingsteken
SHA256niet

Een salt toegevoegd aan begin of eind zónder scheidingsteken

3DESwel2 veiligheidssleutels
Blowfishwel2 veiligheidssleutels
DESwel2 veiligheidssleutels
HEXwel2 veiligheidssleutels
XORwel

Vereist een veiligheidssleutel

AES-256-CBCwel2 veiligheidssleutels


Tevens wordt deze nogmaals gecodeerd in een HEX of base64 codering, aangezien de hashes een binaire waarde opleveren, die niet gebruikt kan worden als onderdeel van een URL.

Campagne object

Als eerst is er de mogelijkheid om 1 of meerdere klant-/ klantoptie-/campagne- of campagne omgevingsvelden te selecteren om te versleutelen.

Vervolgens kan er worden aangegeven in welk omgevingsveld binnen de campagne de versleutelde waarde opgeslagen moet worden. Standaard zal de versleutelde waarde worden opgeslagen in het omgevingsveld ‘encoded_field’.

Daaronder kan een scheidingsteken worden geselecteerd en de gewenste versleuteling worden ingesteld.

Het campagne object genereert een sleutel welke wordt bewaard als klantoptie of campagneveld.


Campagne

In het onderstaand voorbeeld wordt een nieuwsbrief naar alle nieuwsbriefleden gemaild. Daarbij is een campagne object link opgenomen in de e-mail content.


Zodra de klant klikt op deze link, dan worden voor deze klant de gegevens versleuteld en vervolgens doorgestuurd naar de website.

In het landingspagina object wordt de hash meegeven als parameter: