IcoonFunctieInstellingenUitgang

Het kunnen exporteren van records die in een bepaalde flow van een campagne terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld alle gebouncede records dagelijks exporteren zodat klantenservice deze vervolgens kan opvolgen. Zet hiervoor een 'Bucket' object, zodat je de klanten opspaart voordat je gaat exporteren. Anders komt er per klant een export. 


Gelijk aan het exporteren van data in bijvoorbeeld de exportmodule kies je vervolgens de velden die je wenst te exporteren en de locatie waar het bestand opgeslagen dient te worden.
 • Doorgaan

Met dit campagne object kan je een import instellen zoals je gewend bent, maar nu zal de campagne pas verder gaan lopen, zodra de import gereed is. Deze importeert klanten en stelt ze direct beschikbaar binnen de campagne.

Voor het importen van datamodel data kan gebruik gemaakt worden van het datamodel import object. Deze 2 objecten kan je ook na elkaar gebruiken.

Bij dit object wordt je naar de import wizard gestuurd van Deployteq.
 • Doorgaan
  • Deze uitgang bevat alle nieuwe en bijgewerkte klantrecords
 • Nieuwe klanten
  • Deze uitgang bevat alle nieuwe klantrecords
 • Bijgewerkte klanten
  • Deze uitgang bevat alle bijgewerkte klantrecords
 • Bij fout

Met dit object kun je klanten afmelden voor een campagne, alle e-mail uitingen en/of SMS uitingen.

Je kunt een klant afmelden voor:

 • Actieve Campagne: verwijdert een relatie uit de huidige campagne.
 • Alle Toekomstige Mailings: meldt een relatie af voor alle e-mail verzendingen, door Opt-in (e-mail) op 'Nee' te zetten.
 • Alle Toekomstige SMS batches: meldt een relatie af voor alle SMS verzendingen, door Opt-in (sms) op 'Nee' te zetten.
 • Doorgaan

Dit object maakt het mogelijk om klantgegevens bij te werken. Dit kan naar aanleiding van een actie van een klant (bijvoorbeeld een klik in de mail een veld updaten) of omgevingsvelden (een tijdelijke waarde vanuit bijvoorbeeld een API call) toe te voegen aan je relatiebestand.

Je geeft het object eerst een naam. Kies het veld waaraan de nieuwe gegevens moeten worden toegevoegd. Kies de contextwaarde 'Vast' (een vaste waarde) en vult de waarde in of omgeving (de waarde uit dit omgevingsveld) en selecteert het omgevingsveld.

Voor alle klanten die langs dit object komen, worden deze waarden toegevoegd aan het geselecteerde database veld.

 • Doorgaan

Dit object gebruik je om een relatie te identificeren op basis van bepaalde klantvelden. Het object zoekt de relatie op die voldoet aan de opgegeven criteria in je relatiebestand.

Je geeft het object een naam. Dan selecteer je een klant- of klantoptieveld uit de lijst met velden. Selecteer daarna een omgevingsveld in het pulldown menu.

De gegevens uit het klantenbestand worden nu vergeleken met de gegevens uit het omgevingsveld. Je kunt meerdere voorwaarden opgeven.

 • Doorgaan


Met dit object voeg je een relatie toe aan het relatiebestand of werk je de data van een bestaande relatie bij.

Gelijk aan het object 'Klant toevoegen' is het is mogelijk om klanten die via een 'Start bij Gebeurtenis' of 'Start bij SMS' object in een campagne komen toe te voegen aan de database.

Maar met dit object wordt er gelijk beoordeeld of het een bestaand of nieuw klantrecord is. Daarbij is het dan ook mogelijk om te ontdubbelen (op één of meerdere velden) om te voorkomen dat een relatie meerdere keren in de database komt te staan.

Je kiest bij 'Systeemveld' welk Deployteq-veld er bijgewerkt moet worden en bij 'Contextwaarde' geef je aan of dit een vaste waarde moet zijn of dat de waarde van een omgevingsveld moet worden vastgelegd. Zet bij het veld waarop ontdubbeld moet worden een vinkje bij 'Uniek', zodat er wordt gekeken of dat veld al bestaat in de database.

 • Doorgaan
 • Bestaande klant
 • Nieuwe klant
 • Nieuw en bestaande klant

Met het object 'Klant toevoegen' voeg je een relatie toe aan het relatiebestand. Normaliter komen relaties in de database via een import of een aanmeldformulier.

Het is ook mogelijk om relaties die via een 'Start bij Gebeurtenis' of 'Start bij SMS' object in een campagne komen toe te voegen aan de database. Er vindt geen ontdubbeling plaats, maar met het 'Klant opzoeken' object controleer je of een relatie al voorkomt in de database.

Op basis hiervan kunnen passende vervolgacties uitgevoerd worden. De standaardwaarde voor Opt-in (e-mail) is ‘Ja’ en voor Opt-in (sms) is ‘Nee’.


Je geeft het object een naam. Vervolgens stel je in welke (omgevings)variabelen moeten worden opgeslagen, in welke klantvelden. Je kunt hiermee bijvoorbeeld een e-mailadres die in een URL parameter staat opslaan in een klantveld van dit nieuwe record. 

Verstandig is om eerst een 'Klant opzoeken' object ervoor te zetten, zodat je alleen klanten die nog niet bestaan toevoegt en de anderen alleen bijwerkt. 

 • Doorgaan

Met het object ‘Klant verwijderen’ kan een relatie verwijderd worden uit de database. Dit is zinvol wanneer je een relatie alleen tijdelijk wilt bewaren in je database (bijv. voor forward-to-a-friend campagnes).

Deze actie is niet ongedaan te maken.

Standaard verwijdert dit object klanten alleen in een enkele klant flow. Via de instellingen is het mogelijk om te kiezen meerdere klanten tegelijk te verwijderen.


In de instellingen van dit object kan met behulp van een checkbox aangegeven worden dat meerdere klanten tegelijk verwijderd mogen worden.
 • Geen

Je selecteert met dit object een groep relaties op basis van de huidige campagne, profiel of groep. De groep die wordt geselecteerd, gaat verder naar de volgende stap in de campagne.

Je kunt het object een naam geven. Daarna kies je of je de selectie wilt laten plaats vinden op basis van de huidige campagne, van een groep of van een profiel. Bij de keuze van een groep of profiel selecteer je in de filemanager de gewenste groep of het gewenste profiel.

Je kunt kiezen uit alle groepen en profielen die zijn aangemaakt in de onderdelen 'Profielen' en 'Groepen' van Deployteq. In het CRM kun je relaties lid maken van een campagne, bijvoorbeeld bij een import.

 • Doorgaan

Met dit object kan je in de campagne een selectie relaties aan een groep toevoegen.

Je geeft het object een naam en selecteert de groep waaraan de relaties moeten worden toegevoegd. Je kunt kiezen uit alle reeds aangemaakte groepen. Je kan ook ervoor kiezen een nieuwe subgroep aan te maken aan de gekozen groep. Zet het vinkje aan bij 'Nieuwe groep aanmaken:' hier kan je ook variabelen gebruiken, zoals '$smarty.now' of 'manual field'. 

 • Doorgaan

Je kunt in de campagne een selectie relaties uit een groep verwijderen.Je geeft het object een naam en selecteert de groep waaruit de relaties moeten worden verwijderd. Je kunt kiezen uit alle reeds aangemaakte groepen.
 • Doorgaan

Met dit object is het efficient en makkelijk in te richten om - elke keer als de campagne loopt - de huidige klanten in een groep te vergelijken met de klantselectie van de campagneflow, en alle verschillen bij te werken. Als een groepsklant niet voorkomt in de binnenkomende selectie, wordt deze uit de groep verwijderd, en als een geselecteerde klant niet voorkomt in de groep, wordt deze toegevoegd.

Gebruik dit object om de klantselectie in een campagne makkelijk vast te leggen in een groep.

Nadat je het object in je campagne hebt gesleept kun je de naam aanpassen. Daarna kies je de gewenste groep die gesynchroniseerd moet worden. Je kunt kiezen uit alle groepen die zijn aangemaakt in het onderdeel 'Groepen' van Deployteq. 

Het object vóór het 'Sync naar Groep'-object in de campagneflow dient het 'Selecteer klanten'- object te zijn. Je selecteert met dit object een groep relaties op basis van de huidige campagne, profiel of groep. De groep die wordt geselecteerd, gaat verder naar de Sync met Groep-stap.

 • Doorgaan

Versleutel klantgegevens om zo veilig klantgegevens te gebruiken in bijvoorbeeld een URL. Zo kan je de klant volgen, formulieren voor-invullen of een soft inlog creëren.Je geeft de velden aan die je wilt versleutelen en de manier van versleutelen geef je eronder aan. Alle mogelijkheden van versleuteling zijn op een aparte pagina te vinden in deze handleiding.
 • Doorgaan