Groepen zijn een goede manier om jouw klanten te segmenteren of binnen campagnes aan te geven waar iemand zich in een flow bevindt. Groepen zijn in dit geval redelijk statisch, je zit in een groep of niet. Via een campagne of import wordt je hierin geplaatst of als je een bepaalde stap in de campagne hebt doorlopen kan je er weer uitgehaald worden. In tegenstelling tot profielen, waar je op het moment van berekenen in zit of niet.


De 'Groepen' vind je onder het kopje CRM in het menu. Hier kan je groepen aanmaken, hernoemen, verplaatsen of verwijderen. Binnen de groepen kan je een boomstructuur aanmaken, zodat je overzicht kan houden in de groepen. Wanneer je op een hoofdgroep klikt krijg je een staafdiagram met de aantallen in de verschillende subgroepen. Wanneer je een subgroep aanklikt, krijg je juist een lijndiagram met het verloop van deze groep in de afgelopen maand. In beide gevallen, wanneer je er op klikt vind je rechts onder andere het ID, de aanmaakdatum en het aantal leden in de groep. Bovenin vind je de knoppen die je de verschillende acties laten uitvoeren. Bovendien kan je de volledige boom uit- en inklappen. Dit kan ook per hoofdgroep door op het plusje voor de naam te klikken. 


Klanten die lid zijn van een subgroep, worden ook meegeteld bij de telling van de hoofdgroep. Bij het aantal leden van de hoofdgroep wordt altijd het aantal unieke leden geteld, oftewel klanten kunnen lid zijn van meerdere subgroepen (behorende tot eenzelfde hoofdgroep), worden dus niet dubbel geteld in de hoofdgroep.

Groepen komen op meerdere plekken in Deployteq terug. Een aantal veelgebruikte voorbeelden;

  • bij klanten zoeken kan je filteren op een groep;
  • binnen een profiel kan je de klanten die in het profiel vallen toevoegen aan een groep;
  • bij een import kan je alle klanten, of de nieuwe of juist bestaande klanten toevoegen aan een groep. 

Bij al deze voorbeelden is het ook daar mogelijk een nieuwe groep toe te voegen door in het dialoogvenster links onder 'Groep Toevoegen' te kiezen. 


Voorbeeld

Relaties die geïnteresseerd zijn in muziek gerelateerde producten zijn lid van je groep 'Muziek'. Je maakt verschillende subgroepen aan: 'Jazz', 'Pop', 'Klassieke Muziek' en 'Rock'. Een klant die op een profielpagina aangeeft een liefhebber te zijn van klassieke muziek, wordt lid van de subgroep 'Klassieke Muziek' en daarmee ook van de hoofdgroep 'Muziek'. Een klant die lid wordt van de groep 'Muziek', wordt niet automatisch lid van een subgroep. Je klant kan lid zijn van meerdere subgroepen. Zo kan een klant bijvoorbeeld van zowel 'Jazz' als 'Klassieke Muziek' genieten. Deze relatie kan bij beide subgroepen aangeven geïnteresseerd te zijn, maar hij wordt slechts eenmaal lid van de hoofdgroep 'Muziek'.

Wanneer je vanuit de groepenstructuur naar een specifieke klant wilt uit die groep, kan je op het loepje voor die klant klikken, om direct naar de detailgegevens van die klant te gaan.