Deployteq beschikt standaard over een aantal mogelijkheden om klant-gegevens geautomatiseerd uit te wisselen. Naast dit synchroniseren van klantgegevens, is het in een groeiend aantal gevallen ook gewenst om klantgedrag in Deployteq uit te wisselen. Wanneer er bijvoorbeeld geautomatiseerde koppelingen zijn tussen Deployteq en datawarehouses of CRM-systemen, is het van toegevoegde waarde wanneer E-mails, Opens, Clicks, Bounces en Complaints vanuit Deployteq teruggekoppeld worden, zodat inzichtelijk wordt wat de activiteit van een klant op de email is geweest.

Met de activiteiten-export wordt er dagelijks een tweetal bestanden in Deployteq aangemaakt: een bestand voor broadcasts (verzendingen) en een bestand voor activiteiten. Met een export worden deze twee bestanden op een sftp-server geplaatst.

Format van de export

Het “activiteiten”-bestand laat per persoon zien welke e-mailings zijn ontvangen en wat hiermee is gedaan (opens, clicks etc). De emailings worden aangeduid met een unieke code. Voor meer informatie over de verzending, ga je naar het “broadcast”-bestand. Deze geeft per code aan om welke e-mailing of campagne het gaat.

De standaard opzet van de activiteiten-export is hieronder beschreven. De volgende zaken zijn op maat in te richten:

 • Interval en tijdstip,
 • Extensie van het bestand,
 • Scheidingsteken in csv,
 • Kolomtitels weglaten,
 • Locatie waar bestanden worden geplaatst,
 • Mappenstructuur,
 • Additionele velden in export.


Let op

De activiteiten-export is enkel beschikbaar voor e-mailverzendingen, niet voor sms-campagnes of pages. 

De data uit deze export is geschikt voor gebruik in andere systemen, zoals een datawarehouse of CRM- software. Voor menselijke interpretatie is deze ruwe data, gezien de hoeveelheid en de weergave, minder geschikt. Op zoek naar minder complexe data van emailings, dan kun je ofwel Analytics van Deployteq raadplegen, of een (incrementele) export in Deployteq op campagneniveau instellen.

Activiteiten bestand

De kolommen

Een export van alle e-mailactiviteiten op klantniveau, welke binnen zijn gekomen op een verzending. Deze export bevat standaard de volgende velden:

 • Broadcastid
  Het unieke ID van de verzending. 
 • Customerid
  Het unieke ID voor een klantrecord in Deployteq. 
 • Extern klantnummer
  Het externe klantnummer van een klant. 
 • E-mailadres
  Het e-mailadres van de klant. 
 • Activiteit
  Het type activiteit, de verschillende types vind je hieronder
 • Activiteitdatum
  De datum en tijd van de activiteit in ISO- 8601 formaat: yyyy-mm-dd hh:mm:ss. Het moment is per type verschillend, zie hiervoor de type definitie. 
 • Beschrijving activiteit
  Aanvullende informatie voor specifieke types, zie hiervoor de type definities.

Type definities

Hieronder meer informatie over de verschillende types die in de export zijn opgenomen.

 • Broadcasts
  De verzending van de e-mail
 • Opens
  Wanneer een e-mail geopent wordt, inclusief de afbeeldingen geladen. Hier kunnen we eventueel de OS die gebruikt is mee terugsturen. Dit kan echter niet historisch.
 • Clicks
  Wanneer er op een link wordt geklikt in een mail, hier kunnen we ook de link meesturen en eventueel de OS die gebruikt is.
 • Softbounces
  Wanneer er een softbounce geregistreerd is op het e-mailadres. In de beschrijving sturen we het letterlijke bericht dat we van de provider hebben gekregen wanneer deze beschikbaar is.
 • Hardbounces
  Wanneer er een hardbounce is geregistreerd op het e-mailadres. In de beschrijving sturen we het letterlijke bericht dat we van de provider hebben gekregen wanneer deze beschikbaar is
 • Complaints
  Wanneer we een klacht hebben gekregen van de provider
 • Unsubscribes
  Wanneer er vanuit de mail een afmelding is geregistreerd. Dit kan alleen wanneer de standaard afmeldingcampagne met de bijbehorende campagneobjecten worden gebruikt. 

Broadcast bestand

Dit is een export van alle verzendingen welke zijn uitgevoerd in de gestelde periode en de verzendingen waarop binnen de gestelde periode een klantactiviteit binnen is gekomen. Dit kan ook betekenen dat er een verzending van een jaar geleden in komt te staan, wanneer hier opnieuw een open op wordt geregistreerd. Deze export bevat standaard de volgende velden:

 • Broadcastid
  Het unieke ID van de e-mailing. 
 • Broadcast type
  Het type broadcast, dit kan zijn: SINGLE, CAMPAIGN, QUICKMAIL, SPLITRUN, etc. 
 • Beschrijving
  De naam/beschrijving van de campagne, Quickmail of Singlemail binnen Deployteq. 
 • Onderwerp
  Het onderwerp van de e-mailing. Wanneer hier Smarty voor is gebruikt om te personaliseren, krijg je de Smarty tekst te zien. Hierom is het wel belangrijk om een beschrijvende naam hieraan te geven, zodat je weet wat er in het onderwerp stond.
 • Verzonden op
  De startdatum van de verzending in ISO-8601 formaat: yyyy-mm-dd hh:mm:ss

SFTP-server

Wanneer je een Deployteq SFTP gebruikt, zijn de bestanden zijn op de server maximaal twee maanden beschikbaar en worden daarna automatisch verwijderd. Ook is het mogelijk om de bestanden op een eigen SFTP-server te plaatsen, met jullie eigen archivering regels. Hebben jullie nog geen SFTP-server? Laat het ons weten bij de aanvraag, dan maken wij er een voor jullie aan. Hier zijn extra kosten aan verbonden. 

Voorbeeldbestanden

Hier vind je twee kleine voorbeelden van een broadcast en activity bestand, in CSV formaat. 

activity_BRANDNAAM_20170515.csv

broadcast_BRANDNAAM_20170515.csv

Hoe krijg ik ook de activiteiten export?

Wil je de export gaan inzetten of wens je meer informatie, neem dan contact op met salessupport@deployteq.com of bel 030-6988080