Met de "start campagne" of "stop campagne" buttons aan de rechter bovenzijde van het scherm kun je de campagne starten of stoppen. De verschillende paden die de campagne bevat kun je inzien door op de button "paden" te klikken. 


Tevens is de de start- en eindtijd inzichtelijk is van een campagne.

Een campagne flow kan tussentijds aangepast worden, de campagne dient vervolgens weer herstart te worden. Indien er alleen content van een mail of formulier aangepast dient te worden is het niet noodzakelijk de campagne te stoppen.

Een rechtstreekse aanpassing in de mail of het formulier is dan voldoende om er voor te zorgen dat de nieuwe content gebruikt wordt zodra de mail verstuurd wordt. Bij het stoppen van de campagne worden alle activiteiten in de campagne geannuleerd.

Bij het (her)starten van een campagne krijg je de vraag om de statistieken uit het verleden te verwijderen of te behouden. Indien je de statistieken wenst te behouden zullen hierin ook eventuele testresultaten zichtbaar blijven indien een campagne voor het eerst live gaat voor je relaties.

Wil je een reeds lopende campagne met statistieken op basis van je live relaties herstarten kan het waardevol zijn de oude resultaten toch te behouden. Bij het stoppen van een campagne worden ook alle ingeplande activiteiten geannuleerd.


Op het moment dat je campagne compleet afgerond is en getest dien je deze te starten. Rechtsboven in de Campaign Designer vind je de 'Start Campagne' knop. Deployteq kan hierbij de volgende melding geven:

2023-11-09 09_22_35-training2 - Suzanne - Deployteq NL.png


Wat betekent bovenstaande melding?  

Alle Startobjecten binnen een campagne hebben een eigen starttijd. Indien deze tijd in het verleden ligt, worden deze objecten direct uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er direct klanten worden geselecteerd en een e-mail aan hen wordt verstuurd. 

Op het moment dat je een nieuwe campagne aanmaakt, wordt automatisch de startdatum gezet op het "moment van aanmaken" van de campagne. Vervolgens ga je de campagne ontwerpen en bouwen.

Wanneer je de campagne vervolgens start, zullen alle Startobjecten met een tijdstip in werking treden. Deze melding toont als waarschuwing om je ervan bewust te maken dat een 'Start op Tijd', 'Start Periodiek' en/of 'Bucket' object, mogelijk gebruik maken van de campagne startdatum en als deze in het verleden ligt, dan zullen deze objecten direct worden uitgevoerd.


2023-11-09 09_23_33-training2 - Suzanne - Deployteq NL.png


Wil je controleren op welke datum/tijd de campagne start staat ingesteld ? Klik dan op "Instellingen" binnen de taakbalk van de Campagne Designer: